circle triangle rectangle

Disclaimer

triangle oval rectangle zon
Disclaimer
decoration

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op onze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

De Stichting Jeugdfonds Almelo geeft geen enkele garantie op het goed functioneren van deze site, noch op de informatie of inhoud van deze site en is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen of beschadigingen, in welke vorm dan ook, die voortkomen uit het gebruik van deze site.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in onze websites opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder (schriftelijke) toestemming van de Stichting Jeugdsportfonds enJeugdcultuurfonds Nederland.

Persoonlijke informatie

U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Er bestaat echter de mogelijkheid dat wij voor specifieke doeleinden informatie van u nodig hebben, zoals bijvoorbeeld naam en adres. De Stichting Jeugdfonds Almelo hecht aan uw privacy. Geen enkele door u verschafte informatie zal ooit gebruikt worden voor andere doeleinden dan waar deze voor bedoeld is. Elke informatie, verschaft door een bezoeker, wordt beschouwd als vertrouwelijk. Lees ook meer in ons privacy statement.

Links naar andere sites

Onze website bevat links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites of voor de privacybescherming op die websites. De Stichting Jeugdfonds Almelo behoudt zich het recht voor deze disclaimer te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.