circle triangle rectangle

Privacy Statement

triangle oval rectangle zon
Privacy Statement
decoration

Privacyverklaring

U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Er bestaat echter de mogelijkheid dat wij voor specifieke doeleinden informatie van u nodig hebben, zoals bijvoorbeeld naam en adres. Stichting Jeugdfonds Almelo hecht grote waarde aan uw privacy. Geen enkele door u verschafte informatie zal ooit gebruikt worden voor andere doeleinden dan waar deze voor bedoeld is. Elke informatie, verschaft door een bezoeker, wordt beschouwd als vertrouwelijk.

Lees meer in ons privacyreglement (pdf, een nieuw venster opent zich). 

 

Vragen of klachten?

Neem bij vragen of klachten contact op met Jeugdfonds Almelo.

Jeugdfonds Almelo
Schuttenstraat 7
7607 AA Almelo

Telefoon: 06 – 38581697/06-38581688
Mailadres: jeugdfonds@jeugdfondsalmelo.nl