circle triangle rectangle

Missie en visie

Welke missie en visie heeft Jeugdfonds Almelo? Lees verder ↓

triangle oval rectangle zon
Missie en visie
decoration

Wat willen we bereiken?

Jeugdfonds Almelo heeft een missie en visie opgesteld, die helpen richting bepalen. 

Onze missie

Van kansarm naar kansrijk. Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen. Alle kinderen moeten, ongeacht het inkomen van hun ouders, kunnen sporten, deelnemen aan culturele activiteiten, meedoen op school en aan buitenschoolse activiteiten en een verjaardagsfeestje kunnen vieren.

Onze visie

Onze visie is een (Almelose) samenleving waarin ieder kind de kans krijgt zich fysiek, mentaal en sociaal te ontwikkelen via deelname aan sport in verenigingsverband en/of actieve kunstbeoefening en/of binnen- en buitenschoolse activiteiten

Ongeacht de financiële omstandigheden waarin het kind opgroeit. Dat is niet alleen belangrijk voor de ontwikkeling en de toekomst van het kind, maar ook voor het gezin waarin het kind leeft. En daarmee ook voor de hele samenleving.

triangle oval rectangle
Wat willen we bereiken?
triangle oval
Ons bestuur

Ons bestuur

Wie vormen het bestuur van Jeugdfonds Almelo?